Punkty Edukacyjne

Uczestnicy Zjazdu otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 20 punktów edukacyjnych.