Sesja Video

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości organizacji podczas Zjazdu sesji video, proponujemy  również wprowadzenie takiej formy prezentacji zjazdowej. Zapraszamy do przygotowania nie dłuższych niż 10 – 15 min. filmów w formacie video, które zapoczątkowałyby utworzenie Wideoteki Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Film poprzez integrację obrazu i dźwięku (język polski lub język angielski) ma stanowić spójną prezentację. Prezentacje Power-Point z elementami zintegrowanego video nie będą zakwalifikowane. Autorów prezentacji video prosimy o nadsyłanie streszczeń do dnia 31 marca 2022r. poprzez poniższy formularz. Komitet Naukowy zakwalifikuje prace do prezentacji w Sesji Video. Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają potwierdzenie oraz wytyczne techniczne do nadesłania prezentacji (deadline 25.04.2022r.). Najlepsze filmy otrzymają wyróżnienie PTORL. Wraz ze zgłoszeniem pracy Autorzy wyrażają zgodę na możliwość umieszczenia filmu w Wideotece PTORL.

  Tytuł filmu

  W języku polskim:

  W języku angielskim:


  Imię i nazwisko autora/autorów:
  Afiliacja:
  Telefon:
  Email:


  Streszczenie:

  Wprowadzenie:

  Cel:

  Metodologia:

  Wyniki:

  Wnioski:

  Słowa kluczowe: