Prof. Ivo Šlapák

Pracował jako kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytet
Masaryka w Brnie (Czechy). Obecnie jako profesor uczy laryngologii
studentów medycyny laryngologii. W 1987 roku obronił doktorat na
Uniwersytecie  Humboldt w Berlinie dotyczący problematyki guzów
oczodołu.
Obecnie jest sekretarzem komitetu naukowego Czeskiego Towarzystwa
Otolaryngologów. Specjalizuje się w chirurgii endoskopowej zatok
przynosowych u dzieci.
Jest autorem ponad 150 publikacji i wygłosił ponad 85 wykładów podczas
międzynarodowych konferencji. Był członkiem Komitetu European Society of
Pediatric Otolaryngology (ESPO).