Prof. Thomas Hummel

Prof. Thomas Hummel jest kierownikiem i twórcą Interdyscypilnarnego Centrum Węchu i Smaku, przy Klinice Otorynolaryngologii Uniwersytetu w Dreźnie (Niemcy). Nauczyciel akademicki oraz autor ponad 750 publikacji naukowych. W swojej pracy zawodowej skupiony jest na problematyce zaburzeń zmysłów chemicznych jak i ich roli w życiu człowieka. Rozwija metody diagnostyczne pacjentów z zaburzeniami zmysłu węchu i smaku. Badania w tych obszarach prowadzi przy użyciu technik elektrofizjologicznych (potencjały związane z węchem, zapisy z błony śluzowej jamy nosowej), psychofizycznych i obrazowych (PET, FMRI). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na Uniwersytecie w Erlangen-Nürnberg (Germany) oraz Iowa i Pennsylvanii (USA). Zasiada w komitetach redakcyjnych kilku znaczących czasopism m.in. PLoS One, Chemical Senses, European Archives of Otorhinolaryngology, Chemosensory Perception, International Forum of Allergy & Rhinology. Obecny prezydent European Chemoreception Research Organisation.