Zebrania

Zebranie Zarządu Głównego PTORLCHGiSz odbędzie się w dn. 18 maja 2022r ( środa )

Walne Zebranie Delegatów PTORLCHGiSz odbędzie się 18 maja 2022r. ( środa ) w godz. 16.00-18.00