Zgłoszenie plakatu

W trakcie Zjazdu przewidujemy Sesje Plakatową w formie elektronicznej. Autorów prezentacji plakatowej prosimy o nadsyłanie streszczeń poprzez poniższy formularz. Komitet Naukowy zakwalifikuje prace do prezentacji e-plakatowych. Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają potwierdzenie oraz wytyczne techniczne do przygotowania prezentacji.

Informacje ogólne:

 1. Przesłanie streszczenia pracy oznacza, że wszyscy wymienieni w nim autorzy wyrażają zgodę na prezentację w formie plakatu podczas 50 Zjazdu PTORLCHGiSz
 2. Autor/autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie
 3. Streszczenie należy nadesłać w wersji polskiej lub angielskiej

  50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

  18-21 maja 2022r.

  Tytuł prezentacji

  W języku polskim:

  W języku angielskim:


  Imię i nazwisko autora/autorów:
  Afiliacja:
  Telefon:
  Email:


  Streszczenie:

  Wprowadzenie:

  Cel:

  Metodologia:

  Wyniki:

  Wnioski:

  Słowa kluczowe: